Blog

Coaching online? Het werkt.

22 april 2020

De maatregelen in verband met het coronavirus zullen nog een tijd voortduren. Onduidelijk is hoe lang de “intellectuele lockdown” gaat duren, maar wel weten we nu dat het versoepelen van de maatregelen heel geleidelijk en voorzichtig zal verlopen. Het uitgangspunt “Verlaat je huis alleen als het nodig is en werk zoveel mogelijk thuis” blijft nog een tijd gelden. De anderhalf-meter-maatschappij doet nog geen intrede, dus betekent dit dat coachgesprekken in mijn coachruimte nog niet mogelijk zijn, in ieder geval tot 20 mei.

Een situatie als deze vraagt veel van onze flexibiliteit en daagt ons uit om naar oplossingen te zoeken. Zoals zo vaak is het daarbij nodig om los te laten wat niet meer kan en te focussen op wat wel mogelijk is. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Geen woorden maar daden? Daarmee werd ook ik de afgelopen weken geconfronteerd.

Mijn overtuigingen ten aanzien van mijn werk als coach, stonden oplossingen in de weg. “Om mensen te kunnen begeleiden heb ik fysieke nabijheid nodig.” “Ik moet alle non-verbale fysieke signalen kunnen waarnemen om goed te kunnen coachen.” “Om mijn coachees te kunnen invoelen, moet ik samen met ze in een ruimte zitten.” En zo kan ik er nog wel een aantal noemen. Helpen deze overtuigingen me in deze tijd? Nee, ze belemmeren me. Ze zorgen ervoor dat ik een drempel opwerp om op een andere wijze te werk te gaan.

Vanuit de NLP ken ik diverse technieken om belemmerende overtuigingen te vervangen door bekrachtigende overtuigingen. Of om de focus te verleggen naar mijn overtuigingen die behulpzaam zijn. De belangrijkste daarbij waren voor mij:

“Ik kan pas beoordelen of iets bij me past als ik het een keer heb gedaan.” “De ervaring is mijn beste leermeester.”

En zo ben ik aan de slag gegaan met coaching via videobellen. Eerst een paar keer met een collega, vervolgens de eerste gesprekken met coachees. De eerste ervaringen waren positief en dat stimuleert om door te gaan. Ik nam deel aan een online training over het werken met Interactieve Zelfresonantie (IZR), op basis van de methode van Franz Ruppert, door middel van videobellen. En oefende met collega’s tijdens online intervisie bijeenkomsten. Bestaande coachtrajecten worden met videobellen voortgezet en nieuwe zijn gestart.

Coaching online werkt. Daarvan ben ik nu overtuigd.

Dit is een mooie ervaring in een tijd waarin fysieke nabijheid niet mogelijk is. Als je onderzoekt wat wel mogelijk is en daarmee experimenteert, komen er nieuwe ervaringen en ontstaan nieuwe overtuigingen. Voor de toekomst biedt het mij en mijn coachees de mogelijkheid om op verschillende manieren samen aan het werk te zijn: in een ruimte, via videobellen of in afwisseling. Door ons te verbinden, stemmen we af wat het beste past.

Hoe gaat het met jou in deze periode? Welke overtuigingen heb je die je belemmeren? Zijn er andere overtuigingen die je in je kracht zetten? Waarvan moet jij jezelf overtuigen?

Als je wilt ervaren of coaching online iets voor je is, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek via videobellen.

Blijf gezond! Sterkte en succes met alles dat op je pad komt.