Blog

Communiceren is een bron van misverstanden?

26 mei 2019

Communiceren is voor het grootste deel waarnemen. Je zintuigen gebruiken om te zien, horen, voelen, rijken en proeven wat er gaande is. En misschien beschik je ook nog over een zesde zintuig. Maar is dat wat we (kunnen) waarnemen ook werkelijk waar?

Het is een gegeven dat er binnen een fractie van seconden ongeveer een miljoen externe prikkels op ons afkomen. We kunnen in datzelfde moment echter slechts 7 prikkels bewust waarnemen en betekenis geven. Onbewust filteren we heel veel prikkels weg, gelukkig maar, want je zou horendol worden als je er veel meer zou waarnemen. Ook bij het opslaan van prikkels in ons geheugen en bij het beschrijven van onze herinneringen gaat de informatie weer langs onze filters. Dat gebeurt door weglaten, vervormen en generaliseren. En dan denken wij dat we dezelfde ervaring hebben als degene die naast ons is op dat moment. Jij hebt toch hetzelfde gezien en gehoord? Je was erbij? Ik zei het nog tegen je.

Doordat zowel jij als de ander filtert, kan het maar zo zijn dat de betekenis die je geeft aan datgene dat is gebeurd, is gezegd, afwijkt van de betekening die de ander eraan geeft. Een vooronderstelling uit de NLP is dan ook:

Ieder mens heeft een uniek beeld van de werkelijkheid.

En ik vroeg daar graag aan toe dat dat beeld voor diegene waar is.

We proberen elkaar vaak te overtuigen van hoe het werkelijk was. En dat wordt dan ervaren als communicatie. Door ons filtersysteem is het echter een bron voor misverstanden. Is het niet verstandiger om te stoppen met overtuigen? Het is volgens mij interessanter te onderzoeken hoe de ander de werkelijkheid ervaart en daar kun je alleen achter komen door vragen te stellen.

Hoe herinner jij je de situatie? Welk beeld heb jij ervan? Wat heb jij gehoord? Hoe heb jij het ervaren? Waarom is dit belangrijk voor jou? Waar geloof jij in?

Als we nieuwsgierig worden naar het unieke beeld van de werkelijkheid van elkaar en als we begrip ontwikkelen voor elkaars waarheid, wordt communiceren succesvol.