Blog

Kunnen we nog bruggen bouwen?

30 oktober 2021

Ik maak me momenteel zorgen over ontwikkelingen in onze samenleving. Door het beleid en de maatregelen rond de pandemie is er een tweedeling ontstaan. Zij die ervoor kiezen om mee te doen met hetgeen de regering van hen vraagt en zij die ervoor kiezen dat niet te doen. Door allerlei maatregelen, door berichtgeving in de media, door discussies over voors en tegens, ontstaan er twee groepen die zich uit elkaar laten drijven.

Zijn we nog bereid te luisteren naar de overwegingen van ieder van ons of willen we de ander vooral overtuigen van ons eigen gelijk?

Kunnen we de keuze van ieder mens nog respecteren of veroordelen we degenen die anders doen dan wij zelf?

Zijn wij als mens gelijkwaardig of gaan we het gewoon vinden dat we ongelijk behandeld worden?

Blijven we met de vinger wijzen of reiken we elkaar de hand?

Trekken we ons terug op het land van medestanders of bouwen we een brug om elkaar te ontmoeten?

Voor mij zijn de waarden vertrouwen, veiligheid, gelijkwaardigheid, respect, autonomie en verbinding belangrijk. Die wil ik hanteren in relatie tot mijzelf, mijn medemens en de wereld. Ik voel dat deze waarden momenteel onder druk staan. Ik hoop van ganse harte dat wij blijven zoeken naar wat ons verbindt en wegnemen wat ons scheidt. Dat wij een brug slaan naar elkaar, met elkaar in gesprek blijven, elkaar proberen te begrijpen. Dat wij samen leven en laten leven.