Blog

Voel jij je vrij om te zeggen wat je vindt?

29 november 2017

Deze zin kwam de afgelopen dagen in me op, omdat ik me erop betrapte dat ik me momenteel niet helemaal vrij voel om op Social Media te schrijven wat ik vind. In persoonlijke gesprekken lukt het me wel, alhoewel ik daar soms ook twijfel. Ik hoor de twijfel om te zeggen wat je vindt ook terug in de gesprekken met coachees in mijn praktijk voor persoonlijke ontwikkeling. Blijkbaar is het iets dat menselijk is.

Het komt vaak voor dat we in onze communicatie naar buiten andere woorden gebruiken dan die in onze gedachten leven. De context waarin je je bevindt is van invloed en vooral ook jouw waarden en overtuigingen. Graag verduidelijk ik dit op basis van hoe het nu leeft in mij.

Ik stoor me de laatste maanden aan de ongenuanceerde uitspraken en uitingen van diverse personen in de media, maar ook aan de koffietafel. Het lijkt wel of we niet meer bereid zijn te luisteren naar de mening van een ander, maar dat we vooral de ander onze mening door de strot willen duwen. Ik schrijf dat bewust zo, omdat ik de verharding in woorden en toename van het stemvolume me tegenstaan. Daarnaast wordt ieder onderwerp eenvoudig teruggebracht tot oneliners, waarbij er volop gegeneraliseerd wordt, veel wordt weggelaten en voortdurend vervorming plaatsvindt. Mijn boodschap is de enig juiste, toch…? Is dit de wijze waarop we met elkaar om willen gaan? Ik hoef geen voorbeelden te noemen, je kent er zelf vast genoeg.

Ik betrap me erop dat ik tijdens koffietafelpraat niet altijd meer reageer om daarmee de gemoederen niet op te laten lopen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als emoties opspelen, er niet meer goed geluisterd wordt. Ook vermijd ik discussies op Social Media omdat ik geen zin heb in massa’s ongenuanceerde reacties. Ik ben er namelijk van overtuigd dat dit geen communicatie is.

Bij communicatie zijn voor mij respect, gelijkwaardigheid en openheid belangrijke waarden. Ik geloof dat een oordeel dat ik over een ander heb, meer zegt over mij dan over die ander. In gesprek met anderen wil ik vooral op zoek zijn naar wat ons verbindt en niet naar wat ons scheidt. De door mij genoemde waarden staan momenteel helaas onder druk in onze samenleving. En is dat niet wat ons te doen staat? Samen leven!

Welke waarden zijn voor jou belangrijk?