Workshops (ook incompany)

Workshops zijn activiteiten van eenmalige aard. Rond een bepaald thema doe je een verkenning en ga je ontdekken wat er in jou wordt aangeraakt, wat het voor jou betekent.

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op. Geplande workshops worden op deze pagina gepubliceerd.

Jezelf ontmoeten

d.m.v. opstellingen

Als je werkt aan bewustwording, kan je ontdekken waarom je doet zoals je doet. Je gaat je eigen patronen herkennen en waarnemen of deze je dienen of juist belemmeren. Hoe werkt dit bij jou en hoe is dat zo gekomen? Vaak ben je je dit niet bewust. Opstellingen volgens de methode (IoPT) van Dr. Franz Ruppert helpen om hier zicht op te krijgen. Door jezelf te ontmoeten en te ervaren welke delen in jou je gedrag beïnvloeden, kunnen er verandering in jou plaatsvinden.

Veldhuis training & coaching organiseert, ook in samenwerking, zgn. “Opstellingen van het verlangen”. Als je wilt ervaren hoe deze vorm van opstellen werkt dan kun je naar een informatie- en/of opstellingenavond komen.

Wat kun jij doen?

Je kunt iets inbrengen voor een opstelling. Je wordt dan gevraagd een zin te formuleren van je verlangen (“ik wil …” of “Ik verlang ernaar …”). Vervolgens vraag je voor de woorden in de zin iemand van de aanwezigen om een woord voor jou te resoneren/representeren. Ieder woord zal zich als een deel van jou tonen en jij kunt in de spiegel kijken. Wat laat dit deel van mij zien? Wat zegt het me? Hoe voelt het om dit waar te nemen? Waar ken ik dit van? Zo zal je je bewust worden van hetgeen je onbewust doet.

Je kunt ook aan de opstellingen deelnemen als je geen onderwerp wilt inbrengen. Als representant kun je gevraagd worden met een woord te resoneren voor de inbrenger. Je kunt dan ervaren wat er in de opstelling merkbaar, voelbaar is.  Dat wat dit in jou teweeg brengt is op dat moment van waarde voor degene die zijn/haar probleem inbrengt. Vaak heeft het echter ook voor jou als representant een belangrijke waarde of boodschap. Of laat het jou bewust worden van bepaalde processen binnen jezelf.

Je kunt er ook voor kiezen om eerst vanaf de zijlijn mee te kijken en te zien hoe deze methode van opstellen werkt.

Data: Als de planning rond is, worden de data gepubliceerd.

Kosten: Deelname aan een opstelling om jezelf te ontmoeten kost € 90,-. Deelnemen als representant of om kennis te maken met deze methode kost € 15,-.

Aanmelden:  stuur een e-mail