Blog

Wat is waar voor mij?

22 februari 2018

Wat is waar voor mij?

Ik zeg het vaak tijdens mijn trainingen en coachsessies: “Niets van wat ik zeg is waar, onderzoek in jouw leven wat waar is voor jou.” Het gaat er niet om dat je je door een ander laat overtuigen, dat je gelooft wat een ander zegt. Alles wat geschreven of gezegd wordt, komt voort uit een eigen beeld van de werkelijkheid. Ook wat ik hier schrijf is slechts mijn werkelijkheid en niet dé waarheid. Blijf nadenken, doe zelf onderzoek, ga het ervaren, check je gevoel en ontdek wat waar is voor jou. Ieder mens heeft recht op zijn/haar eigen waarheid.

Deze gedachten kwamen de afgelopen weken weer eens in me op. Dit had te maken met de debatten in de Eerste Kamer met betrekking tot orgaandonatie. Men is akkoord gegaan met het uitgangspunt dat ieder mens in Nederland orgaandonor is tenzij hij/zij zelf heeft laten registreren dat niet te willen. Wel raar dat we zo gedwongen worden om een keuze te maken. Je kon je keuze immers al laten registeren, maar dat was blijkbaar niet genoeg.

In de (social) media heb ik veel berichten gezien en gelezen: voor en tegen. Daarbij valt het mij op dat er nogal verschillende zienswijzen zijn. Vanuit verschillende beelden van de werkelijkheid wordt de discussie aangegaan. Best lastig om daarin vast te stellen wat waar is voor mij. De wetenschappelijke informatie, de medische informatie, de oproepen van personen wiens leven afhankelijk is van een orgaantransplantatie, verhalen van personen die een transplantatie hebben ondergaan, ervaringen van familieleden van wie een dierbare hersendood werd verklaard, opvattingen van personen die het benaderen vanuit een spiritueel of religieus oogpunt, et cetera. Zoveel mensen, zoveel ervaringen, zoveel meningen, zoveel waarheden.

Ik zou het toejuichen als al die gezichtspunten naast elkaar worden gezet, zonder de ander te overtuigen van het gelijk, zonder te laten merken dat jouw waarheid de enige juiste is, zonder jouw belang boven dat van de ander te stellen. Als je kennis, inzichten en ervaringen vanuit gelijkwaardigheid deelt, naast elkaar zet, wordt volgens mij iedereen in staat gesteld zijn eigen waarheid te vormen. Als je je denken en voelen laat samenwerken, kun je de voor jou juiste keuze maken. En dit geldt voor mij voor alle onderwerpen waarover wordt gediscussieerd.

Ik wens je veel wijsheid bij het onderzoeken van wat waar is voor jou.

Coaching kan daarbij een hulpmiddel zijn.