Blog

Zijn we ons brein of zijn we ons lichaam?

13 december 2018

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden, ze beïnvloeden elkaar voortdurend, in een constante wisselwerking. Je gedachten hebben invloed op hoe je je voelt, bijvoorbeeld vermoeid of opgewekt, en dat uit zich lichamelijk, door je houding, je ademhaling, de klank van je stem, je mimiek etc. En andersom werkt het ook. Je lichaamshouding, je manier van bewegen e.d. hebben effect op je stemming en dat beïnvloed jouw gedachten.

In het westen van deze wereld zijn we eraan gewend om veel vanuit het hoofd, vanuit ons denken te leven. Ons brein als het sturingsmechanisme. Als we iets in ons leven willen veranderen, moeten we ons denken, onze overtuigingen aanpassen. Populair is bijvoorbeeld het Omdenken, in NLP kennen we dat in de vorm van herkaderen. Het bewust worden van je denk- en taalpatronen en het aanbrengen van veranderingen daarin kunnen bijdragen aan je persoonlijk welbevinden. In coaching wordt daar dan ook veel gebruik van gemaakt. Je maakt daarbij vooral gebruik van de geest, maar je kunt ook via het lijf te werk gaan.

Ik heb het daar vaak over, maar hoe zit dat bij mezelf? In het voorjaar merkte ik dat ik wat somberder was, wat vaker zat te piekeren en minder goed tot handelen kwam. Mijn lijf liet me ook wat in de steek, want na een aantal jaren was ik erin geslaagd weer op mijn topgewicht te zitten. Ik had allerlei zinnen en gedachten waarmee ik dat goed praatte: de aanleg zit in de familie, ik ben nu eenmaal een Bourgondiër en het knuffelgehalte van een buikje is natuurlijk veel groter dan van een sixpack.

Natuurlijk wist ik wel dat ik mezelf voor de gek hield en wat er aan schortte, dat had ik al wel bedacht. Maar hoe breng ik een verandering teweeg? Mijn oog viel op een oproep op Facebook: “Gezocht mannen 50+ voor een programma van Vet naar Fit.” Ik had het al een paar keer genegeerd, maar het viel me wel steeds weer op. Wat zou er gebeuren als ik dat eens ga doen? Twee keer in de week onder begeleiding sporten bij een kleine sportstudio en voedingsadviezen krijgen. Niet denken maar doen, niet mijn geest maar mijn lichaam inspannen. En….. het werkt!

Dat ik de nodige kilo’s ben afgevallen is prettig, maar het voelt voor mij nog beter dat ik veel vitaler, energieker ben. Mijn flexibiliteit en kracht zijn toegenomen. Ik zit lekkerder in mijn vel en dat heeft zijn uitwerking. Ik merk dat ik meer daadkracht heb en minder uitstelgedrag vertoon. Mijn conditie is sterk verbeterd, zowel lichamelijk als geestelijk.

Zijn wij ons brein of zijn we ons lichaam?

Wij zijn beide tegelijkertijd en wellicht zijn we zelfs meer dan dat ….